• | |

  Lutherse Kerk


  Categorie: Centrum

  De Lutherse Kerk te Breda is verscholen in de Veemarktstraat op nummer 11.
  In 1777 kochten de Lutheranen het huidige pand aan de Veemarktstraat, toen nog een patriciërswoning met de naam Repos Ailleurs. De woning had een grote ondergrondse keuken, de crypte. De crypte dateert van de eerste helft van de 16e eeuw en heeft de grote stadsbrand van Breda van 1534 overleefd. De woning werd vervolgens voor een groot deel gesloopt voor de bouw van een kerk en een pastorie. De kerk en de crypte zijn vervolgens vele malen verbouwd en grondig gerestaureerd.
  De Lutherse gemeente werd in de 20e eeuw te klein voor een eigen predikant en ging samenwerken met de Lutherse gemeenten in Den Bosch en Heusden. In 1961 werd de Evangelisch-Lutherse Gemeente Breda weer zelfstandig. In 1964 zijn de kerk en de crypte op de monumentenlijst geplaatst.
  Op 21 april 2014 fuseerde de Evangelisch-Lutherse Gemeente Breda met de Protestantse Gemeente te Breda. Met hulp van subsidie uit diverse bronnen is de kerk met achterhuis en crypte opnieuw grondig gerenoveerd en verbouwd. Maar nu met een heel nieuw doel!
  Present zijn in de stad, dáár zijn waar de mensen zijn. Naast het houden van maandelijkse diensten door de Evangelisch-Lutherse wijkgemeente, is de Lutherse Kerk in gebruik voor culturele en maatschappelijke doeleinden: lezingen, concerten, symposia, tentoonstellingen, workshops etc. Er kunnen trouw- en rouwdiensten worden gehouden. De ruimtes kunnen worden gehuurd.
  Het gebouw is van donderdag tot en met zaterdag 's middags voor iedereen gratis toegankelijk. Om het pand te bezichtigen, een kaarsje te branden, iets te lezen, een gesprekje met één van de aanwezige gastvrouwen- en heren of om zomaar even uit te rusten.
  En zo is een gebouw, een parel in de binnenstad verborgen achter een grote deur in de Veemarktstraat waarvan vele mensen die sinds hun geboorte in Breda wonen van het bestaan niet afwisten, ontsloten en multifunctioneel toegankelijk gemaakt. Voor iedereen, uit en van buiten Breda.